مجموعه پیشرو تدبیرآراد مفتخر به همکاری با بزرگان است. علاوه برارایه خدمات درزمینه اتوماسیون صنعتی وساختمان درشرکت. بخش فروش، تامین وتجهیز ادوات و ابزارصنعتی را شروع کرد. دپارتمان فروش ما درزمان کوتاه پس ازشروع توانست با سرعت اعتماد مشتریان را جلب کند. دلیلی هم نداشت جز مهارت همکاران، تامین کافی و به موقع تجهیزات. پس توانستیم با کسب رضایت ایشان، خدمت رسانی خوبی را انجام دهیم.

 

رضا دمنده
Employee

شکیلا خدمتگزار
کارمند بخش فروش

حسن بغدادی
Manager