منبع تغذیه 1000 وات 24 ولت 40 آمپر خروجی، کف خواب با قابلیت موازی کردن و دارای محافظت کامل